Xyrus

Vermogensopbouw en bescherming


Als ondernemer wil u natuurlijk dat uw vermogen gevrijwaard is en uw toekomst gegarandeerd. Xyrus beschermt u tegen onvoorzien inkomensverlies met een gewaarborgd inkomen en stelt uw toekomst en die van werknemers veilig met een pensioenplan op maat.


Gewaarborgd
inkomen
Vermogensopbouw
en pensioen

Gewaarborgd inkomen


Als ondernemer heeft u natuurlijk veel vrijheid. U kan uw zaak ontwikkelen en heeft zelf de grootste impact op uw inkomen. Maar hoe goed u ook in uw vak bent, er kunnen zich steeds onvoorziene omstandigheden voordoen waardoor u misschien tijdelijk zonder inkomen valt.

Eerder onderzoek van het RIZIV toont aan dat 1 Belg op 2 tijdens zijn carrière op een moment meer dan één maand arbeidsongeschikt is. Dat geldt ook voor ondernemers. Maar wanneer u als zelfstandige of ondernemer in zo’n periode terechtkomt, dan valt uw inkomen weg, terwijl uw vaste kosten blijven doorlopen. En de tussenkomt van het ziekenfonds is doorgaans niet voldoende om die kosten te dekken.

Daarvoor is er de verzekering gewaarborgd inkomen. Die zorgt ervoor dat u en uw gezin gegarandeerd blijven van voldoende inkomsten tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid. U bepaalt zelf het percentage van uw inkomen dat u wil verzekeren en na hoeveel maanden de verzekering tussenkomt.

Xyrus bekijkt samen met u de piste die voor uw situatie het interessantst is. We bekijken de dekkingsgraad, de snelheid van tussenkomst en de beste fiscale formule. Een deel van uw verzekering en onze volledige servicekost zijn namelijk fiscaal aftrekbaar, wat extra in uw voordeel speelt.

U wil uw situatie eens onder de loep laten nemen door een specialist? Neem contact met ons op en ontdek de voordelen van ons advies bij ziekte, ongeval of overlijden. 

Vermogensopbouw, pensioen en overlijden


Wil u later een appeltje voor de dorst, of een vermogen waarmee u comfortabel kan leven? Met het juiste pensioenplan bij Xyrus stelt u uw toekomst alvast veilig.

Het pensioeninkomen van zelfstandigen en ondernemers ligt doorgaans een stuk lager dan dat van gepensioneerde werknemers en ambtenaren. U doet er dus goed aan om zelf de nodige reserve aan te leggen waarmee u kan genieten van een welverdiende rust.

Daarbij is die extra pensioenopbouw ook fiscaal erg voordelig, tenminste als u ze op de juiste manier inzet. Xyrus maakt een uitgebreide financiële en fiscale analyse die toont wat het beste pensioenplan is voor uzelf, uw vennootschap en uw werknemers.

Wanneer u als werkgever een groepsverzekering bij ons afsluit dan zorgt Xyrus voor alle informatie en communicatie naar uw medewerkers.  Bovendien doen wij een jaarlijkse opvolging zodat uw medewerkers betrokken en verbonden blijven.

Met een overlijdensverzekering beschermt u bovendien uw nabestaanden en de mensen waarvoor u verantwoordelijk bent.

Met ons advies bouwt u aan uw vermogen voor later, met het grootste fiscale voordeel nu. Dat is een win-win waarvoor u 100% op onze expertise kan rekenen. U wil weten hoe u uw toekomst en die van uw werknemers veilig stelt? Vraag ons vandaag nog een voorstel op maat.

Contactgegevens

Adres: Berlaarsestraat 14, 2500 Lier

Telefoon : +32 (0)3 241 04 97
Email: beheer@xyrus.be

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

BE0472.824.520

© Xyrus